Termeni si conditii

INFORMAȚII PRELIMINARE
Prin navigarea pe site-ul nostru sau prin plasarea unei comenzi sunteți de acord cu Termenii și Condițiile descrise mai jos. Acest document reprezintă un contract între dumneavoastră și noi. Înainte de a naviga pe site sau a plasa o comandă, vă invităm să citiți și Politica noastră de confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni sau cu Politica indicată mai sus, vă rugăm să nu utilizați și să părăsiți site-ul nostru.Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă acești Termeni. Comenzii dumneavoastră i se vor aplica termenii care sunt în vigoare la momentul plasării comenzii. Accesând site-ul nostru veți găsi cea mai recentă versiune a Termenilor.Nu putem garanta faptul că orice servicii sau produse care au fost incluse la un moment dat pe site vor fi disponibile în orice moment. Ne rezervăm dreptul de a înceta în orice moment prestarea unui serviciu sau vânzarea unui produs.Dacă aveți întrebări sau neclarități, ne puteți contacta cu încredere la [email protected] și o să vă răspundem în cel mai scurt timp.
1. Definitii
"DATA PROTECTION SECURITY" sau "PRESTATORUL" înseamnă Data Protection Security S.R.L., societate cu răspundere limitată, cu sediul social în București, bld. Tineretului nr. 49, bl. 58, sc. 1, et. 6, ap. 27, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J40/4462/2019 cod fiscal RO38859288.
Comanda” înseamnă o comandă plasată de Utilizator prin intermediul Platformei prin care Utilizatorul îşi exprimă angajamentul de a achiziţiona unul sau mai multe Servicii, în condițiile prevăzute în prezentul document și/sau agreate cu Data Protection Security S.R.L. printr-un mijloc de comunicare la distanță.
Cont” înseamnă secțiunea din Platformă accesibilă Utilizatorului prin utilizarea, cu rol de identificare, a unui username, a unei adrese de e-mail și a unei parole, care permite Utilizatorului transmiterea unei Comenzi și care conține informații despre Utilizator și istoricul Utilizatorului în Platformă (e.g., Comenzi anterioare, facturi fiscale etc.).
“Contract” înseamnă înţelegerea consensuală la distanţă intervenită între Prestator şi Utilizator, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la vânzarea, respectiv achiziţionarea, unuia sau mai multor Servicii de pe Platformă, prin lansarea unei Comenzi de către Utilizator şi acceptarea ei de către Prestator, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru prestarea online a serviciilor Data Protection Security S.R.L.. Ca regulă, Contractul se încheie în limba română.
”Informaţiile Confidenţiale" înseamnă orice informație în legătură cu Utilizator sau Prestator, asociaţii şi afiliații acestora sau cu prezentul Contract și pusă la dispoziție fie înainte sau după data semnării. De asemenea, Informațiile Confidențiale înseamnă orice fel de informație cuprinsă în Livrabil, așa cum este mai jos definit.
”Livrabil” înseamnă oricare dintre produsele și serviciile disponibile și prestate prin intermediul Platformei către Utilizator ca urmare a plasării unei Comenzi.
“Newsletter” înseamnă mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică sau altă formă de comunicare la distanţă (e.g., e-mail, SMS) cu privire la Serviciile și/sau la promoțiile desfășurate de Prestator sau de afiliații acestuia, într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Prestatorului cu referire la informațiile conținute de acesta.
“Platforma” înseamnă site-ul web deținut de Data Protection Security S.R.L. având domeniul https://documente GDPR.ro/ și utilizând logo-uri ale Data Protection Security S.R.L., prin intermediul căreia Data Protection Security S.R.L. prezintă Serviciile oferite spre prestare, iar Clienții pot alege Produsele și/sau pe care doresc să le achiziționeze, respectiv să le plătească într-una dintre modalitățile de plată acceptate de Data Protection Security S.R.L.. De asemenea, Platforma este folosită pentru procesarea și administrarea Comenzilor în vederea livrării Serviciilor și înregistrarea plăților aferente vânzării acestora.
“Prelucrarea datelor cu caracter personal” Orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.
“Resseler” Un revânzător este o companie care a încheiat un contract în acest sens cu Data Protection Security S.R.L. care efectuează servicii de publicitate în rândul propriilor clienți sau către terți, oferind bunuri sau servicii oferite de Data Protection Security S.R.L. cu intenția de a le vinde mai degrabă decât să le consume sau să le folosească.
“Servicii” înseamnă orice servicii care sunt oferite Utilizatorului în vederea achiziţionării,contra cost, prin intermediul Platformei.
“Tranzacție” înseamnă operaţiunea de plată efectuată de către Utilizator, respectiv încasare de către Prestator, a unei sume de bani ca urmare a prestării de către Data Protection Security S.R.L., respectiv achiziţionării de către Utilizator, a unuia sau mai multor Servicii.
“Utilizator” înseamnă persoana fizică, REPREZENTANT AL UNEI PERSOANE JURIDICE, ce accesează Platforma își face un Cont și plasează o Comandă pentru achiziționarea Serviciilor oferite spre vânzare de către Data Protection Security S.R.L..
„GDPR” REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
2. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Data Protection Security S.R.L. cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Data Protection Security S.R.L., societate cu răspundere limitată, cu sediul social în București, bld. Tineretului nr. 49, bl. 58, sc. 1, et. 6, ap. 27, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J40/4462/2019 cod fiscal RO38859288Societatea respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-uului nostru şi va trata/prelucra datele personale cu în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.

Societatea prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, daca sunt oferite cu bună ştiinţă, de buna voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea Societații, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, prin abonarea la newslettere (doar după ce aţi optat să primiţi aceste newslettere), prin completarea datelor în formularul de înregistrare cont pe website-ul Societății etc.

In cazul in care nu sunteţi de acord cu oricare dintre mentiunile din acest document nu utilizaţi website-ul nostru sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Mentionam insa ca este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

Data Protection Security S.R.L. nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care este necesar îndeplinirii scopurilor prevazute mai jos, cu observarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

3. DATE CU CARACTER PERSONAL VIZATE

În vederea desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE), Societatea vă poate solicita anumite date cu caracter personal. În acest sens, Societatea va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: Numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, adresa IP, nr. card bancar, data expirării cardului, codul CVV2/CVC2 etc.

Pentru a accesa website-ul Societatii, nu este nevoie sa ne furnizaţi niciun fel de date cu caracter personal.

4. PERSOANELE VIZATE

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către Societate, exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt: clienţii persoane juridice ai Societatii (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali.

5. REFUZUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteţi obligaţi să furnizaţi date complete, actualizate şi corecte. Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activităţii Soceității, se vor solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor Societății. Atunci când achiziţionaţi un produs/serviciu furnizat de Societate, vom colecta date personale în legătură cu furnizarea respectivelor produse/servicii.

Prin citirea prezentelor prevederi şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către Societate ori prin furnizarea datelor personale în vederea achiziționării produselor/serviciilor Societății, persoanele vizate sunt informate cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE).

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui produs/serviciu, pentru îndeplinirea unei obligaţii legale şi nici nu este justificată de un interes legitim al Societății, persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate

6. SCOPURILE PRELUCRĂRIII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

- Derularea activităţii comerciale/contractuale a Societății;

- Facturarea şi încasarea valorii produselor/serviciilor oferite de Societate;

- Marketing, promovare, reclamă, publicitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea şi îmbunătăţirea produselor/serviciilor;

- Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;

- Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;

- Arhivare, scopuri statistice;

Societatea va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţii fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior.

7. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Destinatarii datelor pot fi:

- Clienţii persoane juridice ai Societății (actuali, foşti sau potenţiali), reprezentanţi/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale);

- Furnizori, prestatori şi alte entităţi juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai Societății, autorităţi/instituţii publice;

- Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi bancare, executori judecătoreşti, societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către Societate şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document.

8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN SCOP PROMOŢIONAL (MARKETING)

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de email, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de Societate cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), efectuarea de comunicări comerciale pentru produsele si serviciile Societății, inclusiv cele dezvoltate împreună cu parteneri, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai Societății, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate. În cazul în care Societatea intenţionează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (după ce persoanele vizata au optat în acest sens) persoanele vizate vor fi informate în prealabil. Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal. Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de Societate, ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veţi dori să nu mai primiţi newslettere sau materiale informative din partea Societății, va puteţi dezabona folosind butonul "Dezabonare" sau „Unsubscribe”.

În relaţia cu Societatea, dumneavoastră beneficiaţi conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

9. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, Societatea va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de desfăşurare a activităţilor Societatii, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care Societatea prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Societate pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale Societatii şi/sau vor fi distruse.

10. MĂSURI DE SIGURANŢĂ UTILIZATE PENTRU PROTEJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce Societatea depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-ul Societății. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, Societatea utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

11. SECURITATEA DATELOR BANCARE

În cazul plăţilor efectuate cu cardul (exemplu: achiziţionare produse online), comercializarea se efectuează prin intermediul soluţiilor de plată online oferite de terţi autorizaţi în relaţia cu Societatea. În vederea eliminării riscului ca datele cu caracter personal să intre în posesia şi să fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, terţii autorizaţi în relaţia cu Societatea garantează legalitatea şi securitatea datelor personale (număr de card, data expirării etc.) şi a sistemelor informatice utilizate.

12. TRANSFERUL DE DATE PERSONALE ÎN AFARA SPAŢIULUI UE ŞI AL ZONEI ECONOMICE EUROPENE

Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică naţională şi UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.

13. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată Societății, în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către Societate să facă obiectul unei prelucrări, cu menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, cu excepţia cazurilor în care Societatea demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. În caz de opoziţie nejustificată, Societatea este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către Societate constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de Societate şi/sau derularea activităţii comerciale/contractuale.

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, Societatea poate:

- fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;

- fie sa refuze să dea curs cererii.

De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită dreptul de opoziţie în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Societatea este îndreptăţită să considere Contractul încheiat cu Clientul Societății de drept reziliat, fără nicio alta formalitate sau intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu excepţia unei notificări prealabile.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa la următoarea adresa [email protected]. Cererii i se va anexa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciara.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-ului Societății prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu acestea. Prin accesarea website-ului Societății sau utilizarea serviciilor Societății prin intermediul website-ului, ulterior modificărilor, noile prevederi se vor considera acceptate.

14. ELIGIBILITATE

Pentru a putea plasa în mod legal o comandă pe site-ul nostru trebuie:

• să aveți peste 18 și/sau capacitate deplină de exercițiu;

• să fiți de acord cu Termenii și condițiile site-ului;

• să ne furnizați informații de contact reale, complete și actualizate ;

• să nu vă aflați într-o situație de conflict de interese așa cum este el definit mai jos în secțiunea „Conflict de interese”.

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați vor fi prelucrate respectând legislația națională și europeană privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate.

15. REGULI PRIVIND UTILIZAREA SITE-ULUI

Sub sancțiunea ștergerii contului de utilizator sau reseller, aveți următoarele obligații:

• Veți folosi acest site exclusiv pentru efectuarea comenzilor legitime sau pentru informare;

• Nu veți efectua nicio comandă falsă sau frauduloasă, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a anula comanda și informa autoritățile competente;

• Veți respecta drepturile de proprietate intelectuală cu privire la orice element regăsit pe acest site.

• Nu veți desfășura niciun fel de acțiune care ar putea aduce orice fel de prejudiciu site-ului nostru.

Ne rezervăm dreptul de a bloca accesul oricărui utilizator care încalcă regulile de mai sus și de a ne adresa autorităților competente pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

16. PREȚURILE

Prețul Serviciilor sunt afișate în euro (echivalent lei) și nu includ T.V.A.. Costul fiecărei metode de livrare va fi indicat în timpul plasării comenzii.

Data Protection Security S.R.L. va putea actualiza în orice moment prețurile Serviciilor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele Servicii.

În cazul plăților online, Prestatorul nu este și nu poate fi ţinut responsabil pentru niciun alt cost suportat de Utilizator în plus față de preţul Serviciului achiziţionat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea.

17. PLASAREA COMENZII ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

Singura opțiune pentru plasarea comenzii este comanda online. După ce ați ales produsul pe care doriți să îl comandați și ați apăsat butonul de comandă, produsul va fi transferat automat în coșul de cumpărături. După ce ați introdus în coșul de cumpărături toate produsele pe care doriți să le cumpărați, veți putea plasa comanda prin parcurgerea paginii de comandă. În pagina de comandă veți furniza următoarele informații:

• Datele comenzii: numele, prenumele și adresa completă;

• Metoda de plată (prin ordin de plată/transfer bancar în avans sau plata cu cardul online

În situația în care comanda este realizată online și dacă ne-ați furnizat o adresă de e-mail valabilă, veţi primi un e-mail de confirmare. În cazul în care, dintr-un motiv anume, nu vă putem procesa comanda, vă anunţăm în cel mai scurt timp. În cazul în care nu putem să procesăm comanda, dar plata s-a realizat deja, vom proceda la rambursarea sumei.

Orice date existente pe site și/sau pe orice alte canale de comunicare nu constituie o ofertă, ci o invitaţie. Contractul între noi se va încheia în momentul în care comanda este acceptată în mod expres de noi. Până la acceptarea expresă a comenzii, nu va exista niciun contract între noi și dumneavoatră. Dacă nu acceptăm oferta, dar plata s-a realizat deja, suma va fi rambursată integral.

18. PLATA

Plata produselor comandate se poate face astfel: prin ordin de plata/transfer bancar în avans sau plata cu cardul online.

Plata prin ordin de plata se face în baza facturii care va fi emisă la finalizarea unei comenzi.

Daca optati pentru plata online cu cardul bancar, procesarea datelor de pe cardul dumneavoastra se face prin intermediul NETOPIA SRL, iar noi nu vom stoca niciun fel de date referitoare la cardul dumneavoastră.

19. LIVRAREA

Livrarea se va realiza după procesarea cu succes a plății cu cardul online prin intermediul partenerului NETOPIA SRL, iar în cazul plății prin transfer bancar, imediat ce banii au intrat în contul nostru.

Livrarea se va realiza prin accesul la panoul de comanda, unde aveți permisiuni de descărcare a Livrabilului pe e-mail. Livrabilul se va livra în format zip. În cazuri excepționale, se poate genera o nouă permisiune de descărcare.

Conturile clienților care optează pentru generarea unică a documetelor GDPR, vor fi șterse după 3 luni.

Conturile clienților care optează pentru serviciile de newsletter pentru 12 luni (care implică alocarea unor resurse informatice predefinite, pe care societatea noastră le finanțează) vor fi reînnoite automat la sfârșitul acestei perioade, cu excepția cazului în care nu ni se comunică opțiunea clientului de a renunța la aceste servicii cu 30 de zile înainte de împlinirea termenului de reînnoire. Opțiunea de a întrerupe contractul înainte de sfârșitul perioadei contractuale implică plata de către contractant a unei sume unice, egale cu suma rămasă de plată până la sfârșitul contractului, folosind formula taxa lunară * nr. Luni rămase până la împlinirea termenului de 12 luni. După expirarea perioadei contractuale, contul va fi șters in 3 luni, dacă clientul nu decide prelungirea acestuia.

20. SERVICII CONEXE

Documentele GDPR generate la solicitarea Clientului vor fi disponibile în contul clientului pe întreaga perioadă de valabilitate a contului. Documentele GDPR sunt generate pentru o singură societate / cont. Clientul înțelege faptul că Data Protection Security S.R.L., în nicio circumstanță, nu își asumă vreo obligație de a furniza servicii de consultanță Clientului.

Suportul la implementare, dacă este inclus într-unul din pachetele de servicii pe site, este exclusiv pe e-mail și, sub nicio circumstanță, nu este asimilat unei consultații GDPR.

Achiziționarea unui serviciu de implementare sau de pregătire a personalului face obiectul unei oferte comerciale directe, la solicitarea clientului, pe baza documentului transmis de Data Protection Security S.R.L.

21. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

Nu vom fi trași la răspundere pentru niciun fel de întârzieri sau nereușite în îndeplinirea serviciilor noastre, dacă intervine un caz de forță majoră sau un caz fortuit. Forța majoră și cazul fortuit includ, dar nu se limitează la, schimbări în legi sau reglementări, accidente, boli, embargouri, războaie, acte teroriste, revolte, incendii, cutremure, accidente nucleare, inundații, greve, condiții meteorologice, acte ale hackerilor sau furnizorilor de servicii de internet etc.. Forța majoră sau cazul fortuit vor fi comunicate în cel mai scurt moment Clientului.

22. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Întregul conținut al site-ului este proprietatea intelectuală a Data Protection Security S.R.L.. Site-ul va fi folosit de către utilizatori doar pentru informare sau plasare de comenzi.

Utilizatorii site-ului nu au dreptul de a descărca, modifica partial sau integral site-ul, reproduce partial sau integral site-ul, copia, distribui, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră contrară intereselor Prestatorului, indiferent dacă există sau nu un scop comercial.

Orice conținut (incluzând, dar fără a se limita la baze de date, elemente de grafică, mărci, conținut juridic) sunt proprietatea intelectuală a Prestatorului. Întregul site este protejat de Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, iar pentru orice încălcare a proprietății intelectuale, ne rezervăm dreptul de a sesiza instanțele de judecată competente pentru recuperarea integrală a prejudiciului, precum și de a depune o plângere penală la organele judiciare pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului.

Toate drepturile de autor asupra produselor de pe site aparțin Data Protection Security S.R.L., cunoscută sub denumirea comercială Data Protection Security S.R.L..

Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Data Protection Security S.R.L.

Participarea la revânzarea soluției Data Protection Security S.R.L., este permisă decât cu acordul scris expres al Data Protection Security S.R.L. în condiții contractuale negociate de reprezentanții celor două societăți.

Sub rezerva achitării integrale a prețului contractului, Prestatorul oferă Clientului o singură licență, irevocabilă și neexclusivă de a utiliza livrabilele. În toate cazurile, această utilizare este permisă doar în vederea implementării prevederilor GDPR în cadrul entității care a achiziționat livrabilul. Utilizarea unui singur livrabil în cadrul a mai mult de o entitate care a plătit serviciul este strict interzisă. Orice altă utilizare a livrabilelor este interzisă, iar Prestatorul își rezervă dreptul de a solicita despagubiri pentru prejudiciul adus ca urmare a oricărei utilizări neautorizate a livravilelor, incluzând, dar fără a se limita la reproducere, vânzare, export, împumut precum și orice altă transmitere către un terț. În toate cazurile, despagubirea datorată de Client pentru fiecare utilizare neautorizată sau pentru fiecare transmitere către un terț neautorizat în prealabil de Prestator nu va fi mai mică decât prețul plătit pentru Livrabil.

23. ALTE CLAUZE

Unele servicii, de exemplu, cele IT sau de design grafic, implementare tehică GDPR, prestare servicii de pregătire personal, sunt asigurate prin colaborare cu o serie de parteneri Data Protection Security S.R.L.

În temeiul GDPR, Data Protection Security S.R.L. are calitatea de operator asociat cu acești parteneri și ne-am asigurat că aceștia au implementat standardele GDPR.

Conținutul livrabilelor, actualizarea documentației și suportul furnizat, se bazează exclusiv pe informațiile furnizate de client, și nu reprezintă o consultație GDPR care să implice răspunderea Data Protection Security S.R.L.

GDPR este un set de reguli bazat pe principii complexe, care este deschis la interpretare. În prezent există foarte puține îndrumări cu privire la implementarea GDPR și este posibil ca, în ciuda eforturilor noastre de a oferi cele mai bune servicii, să nu putem anticipa cu exactitate modul în care Autoritatea de Supraveghere sau instanțele de judecată vor interpreta Regulamentul.

Data Protection Security S.R.L., reprezentații, partenerii și consultanții lor nu fac nicio declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al Livrabilului, al șabloanelor sau ghidurilor conținute de acesta sau a implementării tehnice, nu își asumă nicio obligație de rezultat sau diligență față de nicio persoană cu privire la documentele livrate și/sau conținutul acestora sau cu privire la implementarea tehnică, exclud în mod expres și neagă răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite ca urmare a utilizării documentelor sau ca așteptare ca aceste documente să satisfacă nevoile organizației dvs., incluzând, dar fără a se limita la erori, denaturări sau omisiuni din conținutul lor.

Completarea acestor documente se face pe baza răspunsurilor pe propria răspundere la chestionarul dezvoltat de noi. Data Protection Security S.R.L. nu își asumă în niciun fel răspunderea pentru eventualele prejudicii care pot apărea ca urmare a folosirii acestor documente, incluzând, dar fără a se limita la sancțiuni din partea autorităților sau pretenții din partea altor persoane.

24. CONFIDENȚIALITATE

Atât Prestatorul cât și Utilizator se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către Prestator/Utilizator și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.


Următoarele informații nu sunt considerate ca fiind Informații Confidențiale:

(i) sunt sau au devenit publice (inclusiv, fără limitare la orice informații prezentate oricărei agenții guvernamentale și disponibile publicului) altfel decât în urma unei dezvăluiri de către Prestator cu încălcarea prezentei secțiunii

(ii) sunt puse la dispoziția Prestatorului pe baze neconfidențiale dintr-o sursă diferită de Utilizator despre care Prestatorul consideră că nu îi este interzis să dezvăluie astfel de informații către Prestator

(iii) sunt cunoscute de Prestator înainte de a fi primite de la Utilizator fără nicio obligație de confidențialitate

(iv) sunt dezvoltate de Prestator independent de Informațiile Confidențiale dezvăluite de Utilizator.

Utilizatorul nu va dezvălui niciunui terț Informațiile Confidențiale primite de la Prestator, cu excepția Livrabilului și doar în condițiile arătate prin prezentele termeni și condiții și cu excepția cazului în care este obligat conform legislației în vigoare. În cazul în care Utilizatorul va dezvălui Informațiile Confidențiale unei alte persoane (publice sau private) decât cele necesare pentru ducerea la îndeplinire a Serviciului contractat (ie. Registrul Comerțului, instanțele de judecată, autoritățile de poliție, instituții bancare, agențiile naționale de administrare fiscală sau parteneri comerciali), Prestatorul își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva Utilizatorului pentru acoperirea oricăror prejudicii ar putea rezulta din această dezvăluire.

Fără a aduce atingere obligațiilor de confidențialitate prevăzute în prezentul Acord Clientul confirmă faptul că Prestatorul are dreptul să divulge terților (ex. in cazul materialelor promoționale) că a acționat pentru Client.

25. NOTIFICĂRI

Utilizatorul este de acord ca toate comunicările efectuate în baza prezentului Contract să aibă loc prin intermediul poștei electronice la adresa comunicată de acesta în Platformă, consimțind că o astfel de comunicare este validă prin simpla dovadă din partea Prestatorului privind trimiterea comunicării. Prestatorul are dreptul să folosească și alte metode de transmitere (prin poștă, curier sau prin intermediul executorilor judecătorești) a comunicărilor sale către Utilizator.

Părțile convin că toate comunicările în legătură cu prezentul Contract se vor efectua la următoarele adrese:

• Pentru Utilizator – la adresa poștală menționată în prin intermediul Platformei;

• Pentru Prestator– la următoarea adresă electronică: [email protected]

26. CLAUZA DE NECONCURENȚĂ

Clientul este de acord ca pe perioada relațiilor comerciale cu Data Protection Security S.R.L. și pe o perioadă de 3 ani de la încetarea oricărei relații comerciale cu Data Protection Security S.R.L. să nu desfășoare niciun fel de activitate concurentă activităților desfășurate de Data Protection Security S.R.L.

Pentru orice fapta de incalcare a obligatiei de neconcurență prevazută în prezentul Acord, indiferent daca a fost savarsita din culpa grava, neglijenta sau imprudenta, si indiferent de prejudiciul creat, Clientul va despagubi Prestatorul.

27. CONFLICT DE INTERESE

Clientul declară că pe propria răspundere că la data plasării comenzii nu desfășoară niciun fel de activitate similară activităților desfășurate de Data Protection Security S.R.L., incluzând, printre altele, prestarea de servicii către entități române sau străine privind implementarea normelor GDPR, crearea, vânzarea sau distribuirea unui livrabil similar Livrabilului, organizarea de cursuri în domeniul protecției datelor, crearea și distribuirea de conținut (carti, articole, materiale) în domeniul protecției datelor cu caracter personal pe orice suport, gratuit sau în schimbul unei remunerații.

În situația în care Data Protection Security S.R.L. constată existența unui conflict de interese are dreptul să declare rezilierea/rezoluțiunea contractului, urmând ca orice utilizare ulterioară a Livrabilului sau a rezultatelor acestuia să înceteze de la data primirii declarației de reziliere/rezoluțiune unilaterală pe e-mail.

28. ACEST ACORD

Aceşti Termeni constituie acordul integral dintre dumneavoastră şi noi în ceea ce priveşte obiectul oricărui Contract şi înlocuieşte orice alt acord, orice altă înţelegere anterioră verbală sau scrisă dintre dumneavoastră şi noi.

Contractul încheiat între noi şi dumneavoastră are un caracter obligatoriu. Nu puteţi transfera, cesiona, greva sau înstrăina în niciun alt mod acest Contract sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile dumneavoastră care decurg din acesta, fără acordul nostru prealabil și scris. Noi putem transfera, cesiona, greva, subcontracta sau înstrăina în orice alt mod un Contract sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile noastre care decurg din acesta.

29. POLITICA DE RETUR

Returnarea sumelor achitate pentru generarea documentelor GDPR specifice firmei dumneavoastră se face doar în baza unei hotărâri judecătorești. Acest aspect reprezintă politica firmei noastre și este datorat faptului că documentele generate se bazează pe informațiile furnizate direct de beneficiar, fără implicarea unui reprezentant Data Protection Security S.R.L.

30. LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Prezentului acord, precum și oricărei utilizări a site-ului i se va aplica legea română. Părțile vor încerca soluționarea oricărei neînțelegeri pe cale amiabilă, în caz contrar litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.

hello world!
user